SCHIJT JE RIJK - REGLEMENT

Schijt Je Rijk is een evenement georganiseerd door lokalen Buken-Delle vzw ten voordele van het bouwproject van Scouts & Gidsen Sint-Joris Damiaan Buken-Delle. Vzw lokalen Buken-Delle is opgericht met het doel de werking van de Scouts te ondersteunen en het uitbouwen van een betere infrastructuur. De fondsen verworven via deze wedstrijd gaan integraal naar de bouw van een nieuw lokaal aan ‘de overkant’ zijnde de vervanging van het oude KLJ-lokaal.

Deelname aan de wedstrijd door het kopen van één of meerdere tickets houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. Dit wedstrijdreglement is steeds raadpleegbaar via de website: https://schijtjerijk-buken.be/

DE VAKKEN / STUKKEN VELD

Het speelveld bestaat uit 300 gelijke, virtuele, vakken met elk een uniek nummer. Het nummer op elk ticket komt overeen met een identiek nummer op het veld. De vakken zijn opgemeten door een landmeter.

De ticketverkoop start op 01/03/2024 12u00 en loopt tot en met 28/04/2024 12u00.

DE KOEPONS

Door het kopen van een “stuk veld” verklaart u zich akkoord met dit algemeen reglement.

Aankoop van tickets kan enkel via de website van “Schijt je Rijk” nl. https://schijtjerijk-buken.be/ 1 ticket kopen kost €5. Je kan zelf de vakken kiezen in het keuzemenu. Hoe dit alles moet, staat beschreven op de website. Bij afrekening zal er een bevestigingsemail met de unieke vaknummer(s) gestuurd worden naar het opgegeven e-mailadres.

Minderjarigen mogen deelnemen mits voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen te hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Indien de minderjarige het winnende vak heeft zal deze bij afhaling van de prijzen vergezeld moeten zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

DE KOE OP HET PLEIN

Deze actie vindt plaats op zondag 28/04/2024 op het terrein tegenover ’t Waterbos te Veltem/Buken (Schoonstraat 9). De koe wordt reeds in de ochtend op het veld gelaten in gezelschap van een 2e koe om haar voldoende te laten acclimatiseren en haar stresspeil zo laag mogelijk te houden. Eén van beiden zal vooraf als wedstrijdkoe aangeduid worden, met de behoeftes van de andere wordt dan ook geen rekening gehouden. Klokslag 14u00 is het startsein van de wedstrijd. Elke behoefte die voor het startsein plaatsvindt, wordt niet in rekening gebracht.
De actie zal max. 3u duren en wordt dus ten laatste beëindigd om 17u00, of op het moment dat de koe kakt. Indien de koe NIET kakt voor het einduur wordt de winnaar bepaald d.m.v. lottrekking. (zie ‘WAT ALS’)

DE WINNENDE VLAAI

Hiervoor wordt het vak dat de grootste oppervlakte omvat van de eerst gelegde VLAAI als winnend vak genomen. Een plassende koe is dus geen prijs waard. De exacte plaats van de vlaai wordt ter plaatse door een landmeter uitgemeten, om de uiteindelijke winnaar te kunnen aanduiden. De plaatsaanduiding bepaald door de landmeter en geconfirmeerd door de leden van het bestuur, kan niet betwist worden.

DE WINNAAR

De organisatie zal via de ingevulde gegevens op de website de winnaar op de hoogte brengen.

De prijs zal in samenspraak met de winnaar afgehaald of geleverd worden. Indien de winnaar geen gehoor geeft aan de contactopname voor 31 mei 2024, wordt het bedrag integraal gedoneerd aan de werking van Scouts Buken-Delle.

Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars eveneens toestemming tot publicatie van hun naam als winnaars. Zij geven hierbij eveneens toestemming tot het eventueel nemen en publiceren van een foto met het oog op de bekendmaking van de winnaars en verzaken daarbij aan alle rechten wat dat betreft.

DE PRIJZEN

De verdeling van het prijzen zijnde gebeurt als volgende:

Het vak waar het grootse deel van de vlaai inligt wint de prijzenpot van €200 en een cadeaumand van ’t waterbos. Indien de vlaai dus in meerdere vakken terecht is gekomen blijft er nog steeds maar 1 winnaar, zijnde het vak met het grootste deel van de vlaai.

WAT ALS?

Indien de vlaai in een vak is terecht gekomen die niet verkocht blijkt, zal er in eerste instantie een lottotrekking gehouden worden tussen de aangrenzende vakken waar de vlaai in ligt. Indien deze ook niet verkocht blijken te zijn zal door middel een algemene lottrekking het prijzengeld toegekend aan eigenaars van wel verkochte vakken.

Indien de vlaai in meerdere vakken terecht is gekomen maar het vak waar het grootste deel van de vlaai inligt blijkt niet verkocht te zijn zal er in eerste instantie een lottotrekking gehouden worden tussen de vakken waar de rest van de vlaai in ligt. Indien deze ook niet verkocht blijken te zijn zal door middel van een algemene lottrekking het prijzengeld toegekend worden aan eigenaars van wel verkochte vakken.

Indien binnen de wedstrijd termijn door de koe geen vlaai gelegd wordt, zal het winnende vak per algemene lottrekking bepaald worden.

GEDRAGSREGELS

De organisatie, bijgestaan door landmeter, zal erop toezien dat alles eerlijk verloopt. Het is de deelnemers en toeschouwers ten strengste verboden om;

  • Het veld te betreden
  • Voorwerpen op het veld te plaatsen/gooien
  • De koe aan te raken
  • De koe op te jagen
  • De koe te voederen
  • De gedragingen van de koe op welke manier dan ook te beïnvloeden

Met dank aan Sporting Vremde, Chiro Oostveld & Scouting Hoboken voor hun input bij de opmaak van dit reglement.

webdesign by webneeds

© 2024 SCOUTS BUKEN - DELLE